Zgłoś udział

Warunkiem zgłoszenia jest wpłata na konto Stowarzyszenia.


79 1240 4650 1111 0010 3854 8546
Stowarzyszenie Miłośników Marki Lancia - Lancia Klub Polska
ul. Rembielińska 4/70
03-343 Warszawa


W tytule przelewu: „zaliczka na zlot ogólnopolski 2012” a do tego nick z forum, wybraną opcję i liczbę osób z uwzględnieniem wieku dzieci.
Dokonując wpłaty zaliczki prosimy równocześnie wysłać te informacje na maila wujekp@lanciapolska.orgZlot Ogólnopolski 2012-  temat na forum: